Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1308446525-huong-dan-sinh-vien-dang-ky-cac-mon-hoc-hoc-ky-phu.hvu
In tin này

Hướng dẫn sinh viên đăng ký các môn học (học kỳ phụ)

Gửi vào: 08:20 19/06/2011

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

1 Truy cập hệ thống

Đầu tiên, sinh viên cần truy cập hệ thống đăng ký môn học trực tuyến tại địa chỉ www.dangky.hvu.edu.vn.

2. Trang chủ

Trang chủ hiển thị danh mục các loại thông tin của nhà trường cần thông báo đến người dùng, phân loại thông tin bao gồm:

·        Giới thiệu chung

·        Thông báo

·        Tin tức sự kiện

·        Liên kết: danh sách trang web hữu ích mà nhà trường giới thiệu đến sinh viên

·        Chat online: danh sách người dùng hổ trợ trực tuyến thông qua yahoo messenger


3. Đăng nhập

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Edusoft Web bằng mã sinh viên và mật khẩu là ngày sinh của sinh viên với định dạng ddmmyy. (Sinh viên cần lưu ý nên thay đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên đăng nhập để bảo vệ thông tin cá nhân). Sau khi đăng nhập thông tin chính chào mừng về sinh viên sẽ được hiển thị trên banner. Ghi chú: Nếu sinh viên không đăng nhập được phải thông báo ngay cho Ban quản trị thông qua địa chỉ email: kiennt@hvu.edu.vn  hoặc số điện thoại 0918 254 788

4. Đăng ký môn học (học kỳ phụ)

Sau khi đăng nhập, chọn “ĐĂNG KÝ MÔN HỌC” đề tiến hành đăng ký môn học. Mặc định  hiển thị ban đầu là danh sách nhóm học được xếp dành cho lớp của sinh viên (không có môn học nào hiển thị). Để hiện thị các môn học trong phần lọc theo điều kiện chọn lớp chung.

 

 Thông tin các môn học sẽ được hiển thị trên màn hình. Lựa chọn các môn học đăng ký, môn học sẽ được hiển thị trong phần hiển thị danh sách các môn học đã chọn, môn học đó sẽ có dấu check và được bôi đậm. Chọn Lưu đăng ký để lưu kết quả đã đăng ký.

 

-  Nếu như có thay đổi ý kiến muốn bỏ bớt môn học nào đó thì check vào dưới danh sách đã chọn và click nút xóa để bỏ môn đó ra khỏi danh sách đã chọn.

Lưu ý: Trường hợp nhóm môn học cần đăng ký đã hết chổ hoặc không mở, sinh viên có thể đăng ký môn nguyện vọng. Trường hợp này giúp người quản trị có thể biết được những nguyện vọng muốn học của sinh viên để cân nhắc có nên mở thêm những lớp mới hay không.

 

           Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ theo số điện thoại 0918.254.788 - Nguyễn Trung Kiên (cán bộ phòng Đào tạo)