Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1331091234-huong-dan-viet-bai-bao-khoa-hoc-dang-tren-tap-chi-khoa-hoc-va-cong-nghe-truong-dai-hoc-hung-vuong.hvu
In tin này

Hướng dẫn viết bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Hùng Vương

Gửi vào: 10:33 20/03/2012

Hướng dẫn viết bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Hùng Vương.

Download thể lệ gửi bài tại đây