Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1345396105-ke-hoach-dai-hoi-chi-bo-truc-thuoc-dang-uy-co-so-nhiem-ky-2012-2015.hvu
In tin này

Kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Gửi vào: 00:06 20/08/2012
Thực hiện kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 03/7/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2012 – 2015”, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hùng Vương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 17/7/2012 tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhà trường.

Theo đó, đại hội chi bộ thực hiện tập trung vào 02 nội dung: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2010 – 2012, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015; Bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Để đại hội diễn ra thành công, thiết thực và hiệu quả, Đảng ủy nhà trường yêu cầu: Một là, đại hội các chi bộ được tổ chức với tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức; đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ đảng viên và quần chúng. Hai là, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng nộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và công tác tư tưởng trong chi bộ, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội chi bộ đảm bảo tiến độ, đúng nguyên tắc, tạo được niềm tin của đảng viên, quần chúng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Mọi công tác chuẩn bị cho đại hội về cơ bản đã hoàn tất, đại hội chi bộ Khoa Toán – Công nghệ được tổ chức trước ngày 15/8/2012 được chọn là đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trong toàn đảng bộ. Đại hội các chi bộ trực thuộc còn lại được tổ chức không quá 01 ngày và hoàn thành trước 31/8/2012.

Cao Dung