Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1362539533-dong-gop-y-kien-ve-du-thao-su-doi-hien-phap-nam-1992.hvu
In tin này

Đóng góp ý kiến về dự thảo sử đổi Hiến pháp năm 1992

Gửi vào: 10:09 06/03/2013
Trường Đại học Hùng Vương vừa tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 23/23 đơn vị đã tổ chức Hội nghị tại đơn vị và lấy ý kiến đóng góp nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường trong việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

Rất nhiều ý kiến tâm huyết được đưa ra, tập trung chủ yếu vào các quy định về chế độ chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chế định Hội đồng Hiến pháp, Tổng Kiểm toán nhà nước… thể hiện tinh thần trách nhiệm và tâm huyết trong việc tham gia sửa đổi Hiến pháp của đất nước của cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường.

Cao Dung