Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1367831561-thong-bao-tuyen-sinh-khoa-hoc-tieng-phap-chuan-bi-du-hoc-sau-dai-hoc-nam-2014-tai-phap-va-cac-nuoc-thuoc-cong-dong-phap-ngu.hvu
In tin này

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP CHUẨN BỊ DU HỌC SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014 TẠI PHÁP VÀ CÁC NƯỚC THUỘC CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ

Gửi vào: 15:54 06/05/2013
Trung tâm đào tạo Tiền tiến sĩ Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo tuyển sinh học viên dự khóa đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Pháp để tham gia đề án 911 và các khóa đào tạo sau đại học khác tại Pháp và các nước thuộc Cộng đồng Pháp ngữ.

 

Download Thông báo tại đây.