Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1382496112-mau-to-khai-va-thu-tuc-dang-ky-so-huu-tri-tue.hvu
In tin này

Mẫu tờ khai và thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

Gửi vào: 09:19 15/08/2013

Mẫu tờ khai và thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ:

- Mẫu tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý

- Mẫu tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

- Mẫu tờ khai đăng ký Nhãn hiệu

- Mẫu tờ khai đăng ký Quyền liên quan

- Mẫu tờ khai đăng ký Quyền tác giả

- Mẫu tờ khai đăng ký Sáng chế

- Mẫu tờ khai Thiết kế bố chí mạch tích hợp bán dẫn

- Thủ tục đăng ký Bảo hộ giống cây trồng

- Thủ tục đăng ký Chỉ dẫn địa lý

- Thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

- Thủ tục đăng ký Nhãn hiệu

- Thủ tục đăng ký Quyền sở hữu chí tuệ

- Thủ tục đăng ký Quyền tác giả và quyền liên quan

- Thủ tục đăng ký Sáng chế

- Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí