Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1407285652-thong-bao-dang-ky-ke-hoach-hoc-tap-va-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-i-nam-hoc-2014-2015.hvu
In tin này

Thông báo đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học - học kỳ I năm học 2014 - 2015

Gửi vào: 14:34 04/08/2014

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015 và chương trình đào tạo của các lớp, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ I năm học 2014-2015 như sau:

1. Đăng ký kế hoạch học tập
       Từ ngày 6/8/2014 sinh viên các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy xem danh sách các môn học được mở trong học kỳ 1 năm học 2014–2015 trên website của trường (www.hvu.edu.vn), hệ thống ĐKMH trực tuyến (www.dangky.hvu.edu.vn) hoặc tại văn phòng các khoa. 
       Ngày 11/8/2014, các Khoa chỉ đạo cố vấn học tập (CVHT) và tổ chức cho CVHT duyệt kế hoạch đăng ký học tập và đơn đăng ký môn học của sinh viên. Kết quả đăng ký đối với các môn học tự chọn, các môn học vượt đề nghị CVHT thông báo trực tiếp về phòng Đào tạo để nhà trường có cơ sở xếp thời khóa biểu.

2. Đăng ký trực tuyến
       Căn cứ vào kế hoạch học tập đã được CVHT duyệt, từ ngày 11/8/2014 đến hết ngày 13/8/2014 sinh viên truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến của Nhà trường tại địa chỉ www.dangky.hvu.edu.vn để đăng ký các môn học.
       Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải ĐKMH đúng những môn học đã đăng ký trong kế hoạch đăng ký học tập đã được CVHT xác nhận.

3. Công bố kết quả đăng ký trực tuyến
       Ngày 15/8/2014, Nhà trường thông báo kết quả đăng ký trực tuyến của sinh viên, danh sách các nhóm môn học bị hủy do không đủ số lượng, cập nhật thời khóa biểu để giảng viên, sinh viên thực hiện trong các tuần kế tiếp.

4. Hiệu chỉnh đăng ký môn học
       Trong 2 tuần đầu tiên đầu học kỳ, CVHT cùng sinh viên đối chiếu kết quả điểm trung bình chung tích lũy để hiệu chỉnh kết quả đăng ký cho đúng quy chế. CVHT cùng sinh viên hiệu chỉnh kết quả trên hệ thống ĐKMH và thông báo về phòng Đào tạo để cập nhật lại kết quả về hệ thống máy chủ của nhà trường.

5. Xác nhận kết quả đăng ký của sinh viên
       Từ ngày 01/9/2014 đến 03/9/2014, CVHT đối chiếu và ký xác nhận vào bảng kết quả đăng ký. Các khoa quản lý ngành đào tạo tập hợp bảng kết quả đăng ký môn học, đơn đăng ký môn học của sinh viên để gửi về phòng Đào tạo.
  
       Đề nghị các khoa chỉ đạo cố vấn học tập, tổ chức cho sinh viên thực hiện theo kế hoạch trên và thường xuyên theo dõi các thông tin trên website của trường./.