Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1439542645-thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-van-bang-2-nam-2015.hvu
In tin này

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2015

Gửi vào: 16:30 14/08/2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2015

 

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;

Căn cứ văn bản số 6584/BDGĐT-GDĐH ngày 04/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Hùng Vương được đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai các ngành Kế toán và Sư phạm Tiếng Anh;

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 năm 2015 như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

            - Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

            - Đã có bằng tốt nghiệp bậc đại học, có nhu cầu học tập thêm ngành tại Trường Đại học Hùng Vương.

II. Ngành tuyển sinh, thời gian đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp

2.1. Ngành tuyển sinh: Kế toán; Sư phạm Tiếng Anh.

2.2. Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm (học vào buổi tối hoặc thứ 7, chủ nhật)

2.3. Cấp bằng cử nhân hệ VLVH

III. Hình thức tuyển

3.1. Đối tượng miễn thi

a) Đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Kế toán:

- Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy do Trường Đại học Hùng Vương cấp bằng, có bằng thứ nhất cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển văn bằng 2.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ.

b) Đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh:

- Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy do Trường Đại học Hùng Vương cấp bằng, có bằng thứ nhất cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển văn bằng 2.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Ngoại ngữ.

Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2 của Trường Đại học Hùng Vương.

3.2. Môn thi

Ngoài các đối tượng được miễn thi tại mục 3.1 thí sinh dự tuyển phải thi các môn như sau:

- Ngành Kế toán thi 2 môn: Toán cao cấp, Tiếng Anh.

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh thi 2 môn: Triết học Mác - Lênin, Tiếng Anh.

 IV. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển bằng đại học thứ 2;

- 01 bản sao Giấy khai sinh;

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương);

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng), mang theo bản chính để đối chiếu khi có yêu cầu;

- 02 bản sao bảng điểm bậc đại học (có công chứng);

- Giấy giới thiệu của cơ quan công tác hoặc Giấy xác nhận cư trú của chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú;

- 02 phong bì (ghi địa chỉ, dán tem); 02 ảnh (3x4 cm).

 Chi tiết liên hệ:

Trung tâm hợp tác đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương

Cơ sở Việt Trì: Phòng 101, Nhà điều hành, P. Nông Trang, TP. Việt Trì;

Cơ sở TX. Phú Thọ: Phòng 107, Nhà điều hành, P.Hùng Vương, TX. Phú Thọ.

SĐT: 0210 3 991 559; 0210 3714 268.

Download thông báo kèm theo tại đây.