Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1449189818-thong-bao-danh-sach-cac-mon-hoc-du-kien-duoc-mo-trong-hoc-ky-2-nam-hoc-2015-2016.hvu
In tin này

Thông báo danh sách các môn học dự kiến được mở trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Gửi vào: 07:40 04/12/2015

          Nhà trường thông báo danh sách các môn học dự kiến được mở trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính qui:
           -  Danh sách học phần dự kiến mở.
           - Mẫu biểu phục vụ đăng ký kế hoạch học tập (dùng cho CVHT).
               -  Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016
           -  Kế hoạch giảng dạy các lớp đại học, cao đẳng chính qui năm học 2015-2016.
           -  Kế hoạch giảng dạy Quốc phòng - An ninh.
           
-  Thời khóa biểu dự kiến.


          Xem thêm: Thông báo đào tạo chương  trình 2 và đăng ký  môn học học kỳ II  năm học 2015 - 2016.
                                       
Download mẫu biểu.