Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1451872916-quyet-dinh-ban-hanh-mot-so-quy-dinh-ve-hoat-dong-so-huu-tri-tue-va-quan-ly-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-truong-dai-hoc-hung-vuong.hvu
In tin này

Quyết định ban hành một số quy định về hoạt động Sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường Đại học Hùng Vương

Gửi vào: 08:56 04/01/2016

Quyết định ban hành một số quy định về hoạt động Sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hùng Vương:

+ Quyết định ban hành một số quy định về hoạt động Sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Hùng Vương

+ Quyết định ban hành một số quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hùng Vương