Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1510538054-de-an-dao-tao-trinh-do-thac-si-chuyen-nganh-quan-ly-kinh-te-tu-nam-2018.hvu
In tin này

Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế từ năm 2018

Gửi vào: 08:51 06/08/2017

Nội dung Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ: 
   Tên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế
   Mã số: 60340410
   Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Hùng Vương  
   Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

(Xem chi tiết đề án tại đây)