Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1517358043-ke-hoach-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-giai-doan-2017-2020-va-dinh-huong-den-nam-2025.hvu
In tin này

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

Gửi vào: 07:16 25/10/2017

XEM CHI TIẾT KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY