Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1526169367-quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-thi-sinh-trung-tuyen-va-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-cao-hoc-dot-1-nam-2018.hvu
In tin này

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2018

Gửi vào: 06:44 11/05/2018

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN