Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1533266286-thong-qua-de-an-sap-xep-to-chuc-lai-cac-co-quan-don-vi-thuoc-truong-dai-hoc-hung-vuong.hvu
In tin này

Thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc Trường ĐH Hùng Vương

Gửi vào: 10:08 03/08/2018

Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 3-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị thuộc trường Đại học Hùng Vương.

Trường Đại học Hùng Vương được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Phú Thọ theo quyết định số 81/2003/QĐ-TTg ngày 29-4-2013. Tính đến thời điểm 30-6-2018, nhà trường có 34 đơn vị, tăng 22 đơn vị so với thời điểm thành lập trường và tăng 13 đơn vị so với năm 2012 với 9 phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn, 13 đơn vị trung tâm, ban, trạm. Số cán bộ, viên chức có mặt đến thời điểm 31-7-2018 là 388 người; bố trí làm việc 32/34 đơn vị (2 đơn vị bố trí kiêm nhiệm).

Về Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị thuộc Trường Đại học Hùng Vương, sau khi sắp xếp lại, Trường Đại học Hùng Vương giảm từ 34 xuống 23 đơn vị. Cụ thể: Sáp nhập 4 phòng, gồm: Hành chính Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Thanh tra Pháp chế, Quản trị đời sống để tổ chức lại thành Văn phòng. Sau khi sáp nhập, số lượng các phòng giảm từ 9 phòng xuống còn 6 phòng.

Sáp nhập 6 khoa thành 3 khoa, gồm: khoa Khoa học Tự nhiên và khoa Toán tin thành khoa Khoa học tự nhiên; khoa Nghệ thuật và khoa Thể dục Thể thao thành khoa Nghệ thuật và Thể dục thể thao; khoa Lý luận Chính trị và khoa Tâm lý Giáo dục thành khoa Chính trị và Tâm lý Giáo dục. Đổi tên khoa Khoa học xã hội và nhân văn thành khoa Khoa học Xã hội và Văn hoá Du lịch. Sau khi sáp nhập, số lượng các khoa giảm từ 12 khoa còn 9 khoa.

Sáp nhập 4 trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ và Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục, Văn hoá và Nghệ thuật để tổ chức lại thành Viện Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội và Trung tâm Truyền thông, kết nối doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên để tổ chức lại thành Trung tâm Hợp tác đào tạo, Truyền thông và hỗ trợ sinh viên. Giải thể Trung tâm Phát triển Nhân lực quốc tế và chuyển chức năng nhiệm vụ về phòng Hợp tác quốc tế; giải thể hai ban: Ban Quản lý ký túc xá chuyển nhiệm vụ về phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyển nhiệm vụ về văn phòng. Sau khi sáp nhập, tổ chức lại, giải thể, từ 13 trung tâm, đơn vị giảm còn 8 đơn vị.

Về sắp xếp, tinh giản biên chế, dự kiến lộ trình tinh giản: Năm 2018 giảm 10 biên chế; năm 2019 giảm 6 biên chế; năm 2020 giảm 5 biên chế và năm 2021 giảm 4 biên chế.

Kết luận về đề án này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc khẳng định việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức như vậy là hợp lý, đảm bảo gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng chí đề nghị việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của Trường Đại học Hùng Vương cần căn cứ theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phải căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của nhà trường những năm gần đây. Ban Thường vụ nhất trí phương án sắp xếp, sáp nhập các phòng, khoa như đề án báo cáo. Đối với tinh giản biên chế, phải thực hiện lộ trình theo quy định. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, trường Đại học Hùng Vương cần nghiên cứu xây dựng cơ cấu vị trí việc làm cho phù hợp. Việc bố trí cán bộ làm việc phải phù hợp chuyên môn, đảm bảo đáp ứng với các vị trí việc làm.

Theo Vĩnh Hà - Báo Phú Thọ điện tử