Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1534836316-chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-viet-nam-jds-cua-nhat-ban-nam-2018-bac-thac-si-tien-si.hvu
In tin này

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) của Nhật Bản năm 2018 (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Gửi vào: 14:09 10/08/2018

1. Chương trình học bổng JDS cho Tiến sĩ: dự kiến tiếp nhận tối đa 03 nghiên cứu sinh cho bậc tiến sĩ.

2. Chương trình học bổng JDS cho Thạc sĩ: dự kiến tiếp nhận tối đa 60 học viên thạc sĩ

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY