Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1542159322-thong-bao-diem-trung-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-2-nam-2018.hvu
In tin này

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 (Năm 2018)

Gửi vào: 16:23 02/11/2018

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Hùng Vương năm 2018 thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 như sau:


ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 (Năm 2018)

TT

Chuyên ngành

Tổng điểm môn Cơ bản và môn cơ sở 
(đã cộng điểm ưu tiên)

Môn tiếng Anh

1

Quản lý kinh tế

10.25

Đạt 50.0 điểm trở lên hoặc được miễn thi

 

2

Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán

 11.5
3 Lý luận Văn học   11.5
4 Giáo dục học (Tiểu học)  13.0
5 Thực vật học  13.0


Thí sinh thuộc diện trúng tuyển là thí sinh đạt được số điểm như trên trở lên, trong đó không có môn thi bị điểm dưới 5.00.

XEM QUYẾT ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
XEM DANH KẾT QUẢ  ĐIỂM TỔNG HỢP