PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỰU HỌC SINH ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNGBan liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Hùng Vương xin gửi lời chào trân trọng tới các cựu sinh viên của Trường và mong muốn nhận được những thông tin về cựu sinh viên. Xin vui lòng điền và gửi thông tin trực tuyến theo mẫu dưới đây:
Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Quê quán

Đã học tại Trường Đại học Hùng Vương (hoặc CĐSP Phú Thọ)
Lớp
Khóa
Khoa
Ngành
Chức vụ hiện nay
Học hàm / Học vị
Cơ quan / đơn vị công tác
Đã nghỉ hưu (đánh dấu kiểm)
Địa chỉ nơi ở
Địa chỉ liên lạc
Điện thoại
Email
Nhập mã chống spam