Thứ Sáu, 04/09/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm
KHOA NGOẠI NGỮ
 

    I. Sơ lược về khoa 

Địa chỉ: phòng 111.Nhà hành chính hiệu bộ

Điện Thoại: 02103.991.663

Email: khoangoaingu@hvu.edu.vn

 Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hùng Vương, tiền thân là Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1996, đóng trên địa bàn quê hương Đất Tổ Vua Hùng. Gắn liền với sứ mệnh vẻ vang của nhà trường, Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Cao đẳng Ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực.

Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, đội ngũ giảng viên của Khoa ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Khoa Ngoại ngữ có 28 cán bộ, giảng viên. Trong đó có: 01 Tiến sĩ, 02  nghiên cứu sinh, 01  giáo viên chuyên gia người nước ngoài, 15  thạc sĩ, 03  đang học cao học, 06  cử nhân. Chi bộ có 15 Đảng viên, Khoa gồm 15 lớp với 590 sinh viên.

KHOA CÓ 03 BỘ MÔN      

- Bộ môn tiếng Anh chuyên

- Bộ môn tiếng Anh không chuyên

- Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KHOA

1. Đào tạo ĐHSP tiếng Anh, ĐH Ngôn ngữ Anh, ĐH Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc hệ chính quy (4 năm) và hệ tại chức, liên thông nhằm cung cấp đội ngũ giáo viên tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở và cung cấp cử nhân phiên dịch cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

2. Đào tạo CĐSP tiếng Anh  (3 năm). Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các trường trung học cơ sở và nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

3. Hướng tới một sự phát triển bền vững, Khoa chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ, đổi mới phương pháp giáo dục, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; chủ động trong việc mở rộng quan hệ hợp tác với các khoa đối tác thuộc trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế; quan tâm đặc biệt đến vấn đề đầu ra và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp…

Danh sách cán bộ

TT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh Dung
Chức vụ: Trưởng khoa

Chuyên môn đào tạo: Tiến sĩ

Điện thoại: 0983.418.019
Email: quynhdzunghvu@gmail.com

 

2

Họ và tên: Phạm Thị Kim Cúc
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ tiếng Anh (đang NCS)

Điện thoại: 0976.715.138
Email: kimcuc1998@yahoo.com

 

3

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: P.TBM tiếng Anh chuyên-PTBM
Chuyên môn đào tạo: Thạc sỹ

Điện thoại: 0984.361.430
Email: myson2003@yahoo.com

 

4

Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Loan
Chức vụ: P.TBM tiếng Anh chuyên
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ

Điện thoại: 0982.827.925
Email: loanbe84@gmail.com

 

5

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Trưởng BM tiếng Anh không chuyên
Chuyên môn đào tạo:
Thạc sỹ

Điện thoại: 0983.324.776
Email: hangdhhv@yahoo.com

 

6

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: P. TBM tiếng Anh không chuyên
Chuyên môn đào tạo:
Thạc sỹ

Điện thoại: 0914.938.242
Email: huongpham_76@yahoo.com

 

7

Họ và tên: Bùi Văn Hùng
Chức vụ: Trưởng BM tiếng Trung
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 0978.255.676
Email:

 

8

Họ và tên: Nguyễn Minh Huệ
Chức vụ: P. TBM tiếng Trung
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ

Điện thoại: 0915.212.999
Email: minhgao@gmail.com

 

9

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo:
Thạc sỹ

Điện thoại: 0947.032.666
Email: starry_19842002@yahoo.com

 

10

Họ và tên: Phạm Lệ Thủy
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 0976.491.688
Email: lethuyjany@gmail.com

 

11

Họ và tên: Đinh Thị Thúy Hiển
Chức vụ: Giảng viên – Giáo vụ
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 0989.206.713
Email:dinhthuyhienhvu2009@gmail.com

 

12

Họ và tên: Dương Thị Hằng Thu
Chức vụ: Chuyên viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 0972.090.078
Email: hangthudhhv@gmail.com

 

13

Họ và tên: Ngô Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo:
Thạc sỹ

Điện thoại: 0987.345.038
Email: ngohuyen2003@yahoo.com.vn

 

14

Họ và tên: Hoàng Thị Vân Yên
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo:
Thạc sỹ

Điện thoại: 0963.912.884
Email: hoangthivanyen@gmail.com

 

15

Họ và tên: Đào Thị Thùy Hương
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 0977.455.331
Email: huongdaohvu@gmail.com

 

16

Họ và tên: Nguyễn Thành Long
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 01682.186.826
Email: flying_without_wings64@yahoo.com.vn

 

17

Họ và tên: Đặng Lưu Ngọc Hoa
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo:

Điện thoại: 0973.793.235
Email: hoa.dang01@gmail.com

 

18

Họ và tên: Đào Văn Yên
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 01656.299.238
Email: vanyendao@gmail.com

 

19

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 0974.123.589
Email: phuongthao.hvu@gmail.com

 

20

Họ và tên: Đỗ Tự Trị

Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 01649.590.642
Email: tridtvt@gmail.com

 

 

21

Họ và tên: Lương Phượng
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 01295.325.888
Email: liangfengloveyou@.com

 

22

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Tâm
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ

Điện thoại: 0982.441.618
Email: hoaitamhvu2005@gmail.com

 

23

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Dung
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ

Điện thoại: 0983.986.126
Email: binhminhbien2008@gmail.com

 

24

Họ và tên: Đào Thị Thùy Dương
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ

Điện thoại: 0912.781.984
Email: thuyduong_84_vt@yahoo.com

 

25

Họ và tên: Lê Thị Thu Trang
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ

Điện thoại: 0983.218.107
Email: thutrangalz@gmail.com

 

26

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Giang
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Ngôn ngữ tiếng Trung (đang NCS)

Điện thoại: 0982.698.583
Email: longgiang68168@yahoo.com