Thứ Bảy, 28/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm
KHOA NGOẠI NGỮ
 

I. Sơ lược về khoa 

Địa chỉ: phòng 111.Nhà hành chính hiệu bộ

Điện Thoại: 02103.991.663

Email: khoangoaingu@hvu.edu.vn

 Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hùng Vương, tiền thân là Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1996, đóng trên địa bàn quê hương Đất Tổ Vua Hùng. Gắn liền với sứ mệnh vẻ vang của nhà trường, Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Cao đẳng Ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực.

Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, đội ngũ giảng viên của Khoa ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Khoa Ngoại ngữ có 28 cán bộ, giảng viên. Trong đó có: 01 Tiến sĩ, 02  nghiên cứu sinh, 01  giáo viên chuyên gia người nước ngoài, 15  thạc sĩ, 03  đang học cao học, 06  cử nhân. Chi bộ có 15 Đảng viên, Khoa gồm 15 lớp với 590 sinh viên.

II. Ngành đào tạo

- Bộ môn tiếng Anh chuyên

- Bộ môn tiếng Anh không chuyên

- Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KHOA

1. Đào tạo ĐHSP tiếng Anh, ĐH Ngôn ngữ Anh, ĐH Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc hệ chính quy (4 năm) và hệ tại chức, liên thông nhằm cung cấp đội ngũ giáo viên tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở và cung cấp cử nhân phiên dịch cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

2. Đào tạo CĐSP tiếng Anh  (3 năm). Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các trường trung học cơ sở và nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

3. Hướng tới một sự phát triển bền vững, Khoa chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ, đổi mới phương pháp giáo dục, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; chủ động trong việc mở rộng quan hệ hợp tác với các khoa đối tác thuộc trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế; quan tâm đặc biệt đến vấn đề đầu ra và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp…

IV. Thông tin cán bộ

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

1

TS. Vũ Thị Quỳnh Dung

Chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại: 0983.418.019
Email: quynhdzunghvu@gmail.com 

2

ThS. Phạm Thị Kim Cúc

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0976.715.138
Email: kimcuc1998@yahoo.com 

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0983.324.776
Email: hangdhhv@yahoo.com

3

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: P.TBM tiếng Anh chuyên-PTBM
Điện thoại: 0984.361.430
Email: myson2003@yahoo.com 

4

ThS. Nguyễn Thị Tố Loan

Chức vụ: P.TBM tiếng Anh chuyên
Điện thoại: 0982.827.925
Email: loanbe84@gmail.com 

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Trưởng BM tiếng Anh không chuyên
Điện thoại: 0983.324.776
Email: hangdhhv@yahoo.com 

6

ThS. Phạm Thị Thu Hương

Chức vụ: P. TBM tiếng Anh không chuyên
Điện thoại: 0914.938.242
Email: huongpham_76@yahoo.com 

7

ThS. Nguyễn Minh Huệ

Chức vụ: P. TBM tiếng Trung
Điện thoại: 0915.212.999
Email: minhgao@gmail.com