Thứ Hai, 30/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC.

 1. Sơ lược về trung tâm

Địa chỉ: Cơ sở Việt Trì: Tầng 1- Nhà điều hành – Phòng 101; Điện thoại: 0210 3822 229

             Cơ sở TX Phú Thọ: Tầng 1- Nhà điều hành – Phòng 115;Điện thoại: 0210 3713692

Email: trungtamnnth2007@hvu.edu.vn

      Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, trường đại học Hùng Vương được thành lập vào ngày 22/10/2007 theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHHV/TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương với chức năng đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ: Tiếng Anh  A, B, C và Tiếng Trung A, B, C. Tin học ứng dụng A, B, C theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm

        Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học là trung tâm duy nhất được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ quốc gia Ngoại ngữ, Tin học theo nhu cầu của sinh viên trường Đại học Hùng Vương và theo nhu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân ngoài trường.

        Phương thức đào tạo: Lồng ghép lý thuyết và thực hành vào quá trình đào tạo; áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến và công cụ hỗ trợ giảng dạy phù hợp với nội dung bài học nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng ứng dụng thực tiễn.

        Thường xuyên khai giảng các khóa học để đáp ứng kịp thời nhu cầu của học viên. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ có thời hạn lâu dài ( do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành) có giá trị trên toàn quốc về Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng: các lớp Tiếng Anh (trình độ A, B, C, các lớp TOEIC, ELTS, Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh du lịch); các lớp Tiếng Trung (trình độ A, B); các lớp Tin học A, B (sử dụng Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet...)

      Liên kết, mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị, cơ quan có nhu cầu để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học.

3. Danh sách cán bộ

TT

Thông tin cán bộ

Ảnh

1

Họ và tên: ThS. Nguyễn Văn Thọ
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0989.293.647

 

2

Họ và tên: ThS. Lê Quang Khải
Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0915.013053

 

3

Họ và tên: ThS. Dương Thị Mai Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0978.275.478

 

4

Họ và tên: CN. Lê Thị Tuyết Hạnh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0986.595.980

 

5

Họ và tên: ThS. Trương Thị Thúy Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0978.004.389