Thứ Bảy, 26/07/2014 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Foreign Languages - Infomation Technology Center

Điện thoại:02103.713.692

NĂM THÀNH LẬP: 2007

TỔNG SỐ CÁN BỘ VIÊN CHỨC: 03

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1.Tập thể:

- Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

2.Cá nhân:

- 01 lượt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM TỪ 2003 ĐẾN NAY:

- Ths. Vũ Quỳnh Dung (   PGĐ-PT TT) - Từ  2007 – 2/2010

- Ths. Đỗ Khắc Thanh (PGĐ-PTTT) -Từ  3/2010 đến nay