Thứ Sáu, 31/07/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC.

 1. Sơ lược về trung tâm

Địa chỉ: Cơ sở Việt Trì: Tầng 1- Nhà điều hành – Phòng 101;

             Cơ sở TX Phú Thọ: Tầng 1- Nhà điều hành – Phòng 115.

Điện thoại: 0210 3822 229; 0210 3

Email: trungtamnnth2007@hvu.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, trường đại học Hùng Vương được thành lập vào ngày 22/10/2007 theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHHV/TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương với chức năng đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ: Tiếng Anh  A, B, C và Tiếng Trung A, B, C. Tin học ứng dụng A, B, C theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trung tâm hiện có 05 cán bộ, viên chức trong đó có 2 nam và 3 nữ.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 3; Đại học: 2.

Số lượng đảng viên của trung tâm: 04

2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm

Về  đội ngũ

Đội ngũ cán bộ, viên chức là nhân tố quyết định trong việc thực hiện những công việc chính của Trung tâm. Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Trung tâm được coi là một nhiệm vụ quan trọng.

Từ khi mới thành lập Trung tâm chỉ có 3 người nhưng đến nay đội ngũ viên chức của Trung tâm gồm có 5 người, trong đó:

- Giảng viên chính: 01 người

- Giáo viên trung học: 01 người

- Chuyên viên: 03 người
          Phần lớn cán bộ, viên chức của Trung tâm được đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, được rèn luyện, thử thách qua thực tế. Kiến thức, trình độ và năng lực chuyên môn từng bước trưởng thành theo thời gian, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Trung tâm.

Luôn tạo điều kiện cho các giảng viên của trung tâm tham gia các lớp bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn.        

Công tác tuyển sinh       
          Với mục tiêu mà Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hướng đến là phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức Ngoại ngữ - Tin học cho sinh viên các hệ, các ngành của trường đại học Hùng Vương; đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng và nâng cao trình độ Ngoại ngữ - Tin học cho cán bộ, sinh viên trong nhà trường để phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tất cả các đối tượng có nhu cầu học Ngoại ngữ - Tin học trong và ngoài Trường.
          Phương thức đào tạo: luôn luôn lồng ghép lý thuyết - thực hành vào chương trình đào tạo; áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến và công cụ hỗ trợ giảng dạy phù hợp với nội dung bài học nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng ứng dụng thực tiễn.         
         Thường xuyên khai giảng các khóa học để đáp ứng kịp thời nhu cầu của học viên.         
         Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng ngoài chương trình chính khóa như các lớp Tiếng Anh trình độ A, B, C các lớp TOEIC, ELTS, các lớp Tiếng Anh chuyên ngành cho học viên trong và ngoài Trường.     

          Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học cho mọi đối tượng có nhu cầu theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào, trình độ A, B, C. 
          Liên kết, mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị, địa phương có nhu cầu để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học.

 Danh sách cán bộ

TT

Thông tin cán bộ

Ảnh

1

Họ và tên: ThS. Nguyễn Văn Thọ
Chức vụ: Giám đốc
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Tiếng Anh

Điện thoại: 0989.293.647

 

2

Họ và tên: CN. Đoàn Việt Tuân
Chức vụ: Chuyên viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 0975.669.186

 

3

Họ và tên: ThS. Dương Thị Mai Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Tiếng Anh

Điện thoại: 0978.275.478

 

4

Họ và tên: CN. Lê Thị Tuyết Hạnh
Chức vụ: Chuyên viên
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân

Điện thoại: 0986.595.980

 

5

Họ và tên: ThS. Trương Thị Thúy Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ QLGD

Điện thoại: 0978.004.389