Đồng chí Đào Thị Thùy Hương – Cựu sinh viên Khóa 4, Trường Đại học Hùng vương – Gương sáng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 | Trường Đại học Hùng Vương