Thứ Tư, 25/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Thong bao tuyen sinh dai hoc lien thong, van bang 2 nam 2013

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2 năm 2013

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm  học  2012- 2013, Trường  Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh  đại học liên thông các ngành như sau:
- Liên thông từ  trình độ Trung cấp,  gồm các ngành: Kế Toán, Trồng trọt, GD Tiểu học,  GD Mầm non.
- Liên thông từ trình độ  Cao đẳng, gồm các ngành:  Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ Thông tin, Việt Nam học.
- Liên thông từ trình độ CĐSP, gồm các ngành: GD Mầm non,  GD Tiểu học, Toán, Lý, Hóa, Sinh, KT Nông nghiệp, Văn , Sử, Địa, Tiếng Anh, GD Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, GD Chính trị 
- Đại học văn bằng 2: Kế toán,  SP Tiếng Anh.


Thong bao tuyen sinh  dai hoc lien thong cac nganh su pham nam 2012

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông các ngành sư phạm năm 2012

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm  học  2011- 2012 , Trường  Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh  đại học liên thông các ngành như sau:

 


Thong bao tuyen sinh  dai hoc lien thong, vua lam vua hoc nam 2012

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, vừa làm vừa học năm 2012

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm  học  2011- 2012 , Trường  Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đại học liên thông, vừa làm vừa học các ngành như sau:


Thong bao tuyen sinh dao tao thac sy nganh Lich su, va Quan ly Giao duc nam 2012

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Lịch sử, và Quản lý Giáo dục năm 2012

Trường Đại học Hùng Vương  phối hợp với Trường Đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh lớp thạc sỹ Quản lý giáo dục và thạc sỹ  Lịch sử ( gồm các chuyên ngành lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam, lý luận và PPDH bộ môn lịch sử)   năm 2012.


Thong bao tuyen sinh dai hoc lien thong chinh qui nam hoc 2011- 2012

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính qui năm học 2011- 2012

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm  học  2011- 2012 , trường  đại học hùng vương thông báo tuyển sinh lớp đại học liên thông các ngành.


Thong bao tuyen sinh Trung cap SP Tieu hoc, Trung cap SP Mam non nam 2011

Thông báo tuyển sinh Trung cấp SP Tiểu học, Trung cấp SP Mầm non năm 2011

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2011, Trường Đại học Hùng Vương  thông báo tuyển sinh Trung cấp sư phạm Giáo dục Mầm non, Trung cấp sư phạm Giáo dục Tiểu học.
Xem chi tiết tại đây


Thong bao tuyen sinh  thac sy nganh lich su nam 2011

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ ngành lịch sử năm 2011

Trường Đại học Hùng Vương  phối hợp với Trường Đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh lớp thạc sỹ ngành Lịch sử  năm 2011, gồm các chuyên ngành (Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lý luận và phương pháp dạy học môn lịch sử).


Thong bao tuyen sinh dao tao thac sy nganh Trong trot, Chan nuoi nam 2011

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Trồng trọt, Chăn nuôi năm 2011

Thực hiện chương trình hợp tác đào tạo Sau đại học năm 2011 giữa Trường Đại học Hùng Vương với Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Trồng trọt, Chăn nuôi năm 2011 đợt 2 /2011 như sau:


Thong bao tuyen sinh dao tao thac sy Tieng Anh

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ Tiếng Anh

Trường Đại học Hùng Vương  phối hợp với Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ tiếng Anh - chương trình liên kết đào tạo với Trường  Đại học Tổng hợp Southern Luzon- Philippines.


Thong bao tuyen sinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh (MBA)

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)

Thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo Sau đại học năm 2011, Trường Đại học Hùng Vương  phối hợp với Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - chương trình liên kết đào tạo với Trường  Đại học Shu-Te Đài Loan.