Chủ Nhật, 29/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Gửi vào: 23:29 02/06/2010

         Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội  tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2010.
1. Đối tượng đăng ký học: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc đang học năm thứ hai, ba cao đẳng, đại học.
2. Chương trình đào tạo:
Tổng cộng có 23 tín chỉ, trong đó có 20 tín chỉ thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm và 3 tín chỉ thực tập sư phạm (thực tập tại chỗ).

STT Môn học Số tín chỉ
Các môn học bắt buộc 18
1 Tâm lý học đại cương 2
2 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 2
3 Giáo dục học đại cương 2
4 Lý luận dạy học 2
5 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD & ĐT 2
6 Lý luận giảng dạy ngoại ngữ 2
7 Kỹ thuật giảng dạy ngoại ngữ 4
8 Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ 2
  Các môn tự chọn (chọn môn học tuỳ theo từng chuyên ngành 2
  Thực tập sư phạm 3
  Tổng cộng: 23

3. Kinh phí đào tạo: 2.200.000 đ (Đối với chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ).
1.800.000 đ (Đối với chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
Kinh phí đào tạo nộp 1 lần tại: Trung tâm Hợp tác đào tạo, tầng 2- nhà A1 – Trường ĐH Hùng Vương, nộp cùng hồ sơ.
4. Chứng chỉ: Sinh viên hoàn thành chương trình học, có điểm các học phần đạt từ 5,0 điểm trở lên, hoàn thành chương trình TTSP, chấp hành đầy đủ quy chế và các quy định của lớp học, không bị thi hành kỷ luật từ Cảnh cáo trở lên, được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của Trường đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội.
5. Hồ sơ gồm:
            -
Đơn xin học (theo mẫu).
            - Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm (có công chứng kèm theo bản gốc để xuất trình khi nộp HS đối với người đã tốt nghiệp) hoặc giấy xác nhận là SV.
            - 2 ảnh 3 x 4cm.

  • Liên hệ mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký học tại: Trung tâm Hợp tác Đào tạo – Trường Đại học Hùng Vương, từ ngày 28/05/2010 đến hết ngày 15/6/2010.
  • Khai giảng khoá học: Dự kiến từ 26/6/2010.
  • Điện thoại liên hệ: 0210 3714 268; 0912352938.