Thứ Ba, 01/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tốt chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương, nhiệm kỳ 2012 - 2014

Gửi vào: 16:10 21/02/2012

Nhằm tạo một diễn đàn để sinh viên trao đổi kinh nghiệm học tập, tạo không khí thi đua, nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên lập thành tích hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hùng Vương lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 – 2014; kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2012), BTV Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị “Học tốt” như sau:
1. Mục đích
          - Hội nghị là một hoạt động thiết thực trong số các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương, nhiệm kỳ 2012 – 2014.
         
- Hội nghị là một diễn đàn giúp sinh viên trong toàn trường có dịp học hỏi những kinh nghiệm, kỹ năng học tốt đồng thời trao đổi, tháo gỡ những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập (đặc biệt là học tập theo học chế tín chỉ);
         
- Hội nghị sẽ giúp sinh viên có điều kiện bày tỏ những khó khăn, trở ngại đồng thời đề xuất những nguyện vọng để nhà trường xem xét, đề ra những giải pháp nhằm giúp sinh viên ngày càng học tốt.
2. Nội dung
Để Hội nghị tổ chức thành công, các tham luận và ý kiến trao đổi tập trung vào các nội dung sau đây:
         
- Thamluận và trao đổi về kinh nghiệm để học tập có hiệu quả;
         
- Tham luận và trao đổi về kinh nghiệm học tập gắn với nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên và các hoạt động đoàn thể;
          - Tham luận và trao đổi về những khó khăn, trở ngại trong quá trình học tập của sinh viên; những kiến nghị, đề xuất với nhà trường nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên học tập.
3. Thời gian, địa điểm
          - Thời gian: 8h00 thứ Năm, ngày 01/3/2012;
          - Địa điểm: Hội trường tầng 3, cơ sở 1.
4. Chủ trì Hội nghị
          - Đơn vị chủ trì: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương;
          - Đơn vị phối hợp và chỉ đạo: Phòng Đào tạo.
5. Thành phần
          - Lãnh đạo trường, Đại diện lãnh đạo các Phòng  ban, Khoa và Bộ môn cùng giảng viên quan tâm;
          - Đại diện BCH Đoàn Thanh niên, Đại diện các BCH các Liên chi đoàn;
          - Đại diện sinh viên 08 khoa trong toàn trường (ít nhất 30 sinh viên/ khoa);
6. Kinh phí: nhà trường hỗ trợ kinh phí tổ chức.
7. Tổ chức thực hiện
7.1. Phòng Đào tạo: phối hợp chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan đến nội dung hội nghị, cơ sở vật chất phục vụ hội nghị (thiết bị âm thanh).
7.2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường: phụ trách các khâu liên quan đến công tác chuẩn bị Hội nghị và tổ chức chương trình Hội nghị.
7.3. Các Liên chi đoàn: trên cơ sở kết quả hội nghị Học tốt của mình, cử sinh viên viết tham luận (02 tham luận/ Khoa) theo các chủ điểm sau đây:
          - Khoa Toán – Công nghệ: tham luận về kinh nghiệm tham dự và đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic;
          - Khoa KHXH&NV, Khoa Nông – Lâm – Ngư: kinh nghiệm học tập gắn với nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên;
          - Khoa GDTH&MN: kinh nghiệm tự học ở nhà, khai thác tài liệu, học ở thư viện;
          - Khoa Ngoại ngữ: kinh nghiệm để học ngoại ngữ hiệu quả (kể cả đối với các lớp không chuyên ngoại ngữ);
          - Khoa KT&QTKD: tham luận về kinh nghiệm học tập trên lớp, thảo luận nhóm và kinh nghiệm làm bài thi đạt kết quả cao;
        - Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Nhạc – Họa: kinh nghiệm sắp xếp hợp lý thời gian học tập với các hoạt động rèn luyện sức khỏe, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...
Lưu ý:
        
Dung lượng cho mỗi tham luận không quá 04 trang; Font: Unicode; Size: 12; Margin: Top: 2.5cm, Bottom: 2cm, Left: 3cm, Right: 2cm; Line Spacing: 1.5; Đánh số trang ở giữa, phía trên; Các công thức toán học nên dùng MS Equation, các hình vẽ nên dùng Word Picture.
Mọi thắc mắc, trao đổi và nộp tham luận liên hệ với đ/c Toàn (bí thư liên chi đoàn Khoa KHXH&NV - ĐT: 0975.660180) chậm nhất đến hết ngày 24/02/2011.
7.4. Các đơn vị khác
          Phòng CTCT&HSSV: phối hợp cử cán bộ đưa tin tuyên truyền.
          Phòng QTĐS: phối hợp tạo điều kiện về cơ sở vật chất, điện, an ninh cho hội nghị.
          Nhận được kế hoạch này đề nghị các đồng chí bí thư các LCĐ báo cáo Lãnh đạo khoa tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

          Trân trọng cảm ơn.