Thứ Hai, 30/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Họp Hội đồng trường phiên thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015

Gửi vào: 13:46 11/01/2011

          Ngày 6/1/2011, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Họp Hội đồng trường phiên thứ IV.

          Đến dự phiên họp có ThS Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên trong Hội đồng trường cùng các đồng chí là trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường.

          Phiên họp, có hai nội dung quan trọng: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng trường năm 2010; Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến 2020.

          Báo cáo hoạt động của Hội đồng trường năm 2010 đã kiểm điểm các hoạt động của Hội đồng, những kết quả đã đạt được và những tồn tại mà Hội đồng cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, Hội đồng đưa ra những định hướng hoạt động năm 2011.

          Với chủ trương đầu tư, xây dựng nhà trường thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và có chiến lược phát triển vững chắc, lâu dài, Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến 2020 được chia thành bốn phần: Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị; đánh giá thực trạng phát triển Trường Đại học Hùng Vương từ khi thành lập đến nay; Kế hoạch chiến lược 2010 -2015 và tầm nhìn đến 2020; kết luận chung.

          Hội đồng trường đã có một phiên họp thành công, các vấn đề chung của nhà trường được đưa ra thảo luận và đi đến thống nhất. Trong thời gian vừa qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đồng trường đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của nhà trường.

Một số hình ảnh:


ThS Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp


Ông Nguyễn Ngọc Hải – thành viên Hội đồng trường,
Phó Chủ tịch, ủy viên thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ


PGS.TS Phùng Quốc Việt – thành viên Hội đồng trường,
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương phát biểu trong cuộc họp

Phòng CTCT&HSSV