Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 | Trường Đại học Hùng Vương