Hội nghị Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương họp phiên thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp | Trường Đại học Hùng Vương