Thứ Tư, 25/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Giáo trình tin học đại cương

Gửi vào: 15:32 23/03/2009
Giáo trình Tin học đại cương bao gồm 6 chương.
      - Chương 1: Tổng quan về CNTT
      - Chương 2: Hệ điều hành Windows
      - Chương 3: Soạn thảo văn bản với MS Word
      - Chương 4: Bảng tính Excel
      - Chương 5: PowerPoint
      - Chương 6: Internet
      giáo trình lưu hành nội bộ. Download nội dung tại đây