Thông báo lịch thi đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm học 2017-2018 (Đợt 3) | Trường Đại học Hùng Vương