Thứ Ba, 01/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 Cơ sở Việt Trì

Gửi vào: 22:04 12/05/2013

Căn cứ kế hoạch năm học 2012-2013, Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ 2, các lớp K7, K8, K9, K10. Cụ thể như sau:

+ K10 Cao đẳng Toán lý .

+ K10 Đại học Kinh tế - Ngoại ngữ .

+ K10 Đại học Toán - Xã hội - Nông lâm .

+ K7 Đại học Kinh tế - Nông lâm .

+ K7 Đại học Toán - Xã hội - Ngoại ngữ .

+ Kinh tế - Nông lâm K8 Đại học.

+ K8 Đại hoc Toán - Xã hội - Ngoại ngữ .

+ K9 Cao đẳng A Toán Lý .

+ K9 Cao đẳng B Toán Lý .

+ K9 Đại học Kinh tế - Nông lâm.

+ K9 Đại học Toán - Xã hội - Ngoại ngữ.

 Đề nghị các Khoa, các giảng viên được phân công coi thi, các sinh viên thực hiện đúng kế hoạch.