Thứ Tư, 02/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học - học kỳ II năm học 2012-2013

Gửi vào: 07:34 13/11/2012

Kính gửi:       Lãnh đạo các Khoa trong trường

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012 - 2013 và chương trình đào tạo của các lớp, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ II năm học 2012-2013 như sau:

1. Đăng ký kế hoạch học tập và đóng học phí

- Từ ngày 16/11/2012 sinh viên K7, K8, K9 hệ chính quy xem danh sách các môn học được mở trong học kỳ 2 năm học 2012–2013 trên website của trường (www.hvu.edu.vn), hệ thống ĐKMH trực tuyến (www.dangky.hvu.edu.vn) hoặc tại văn phòng các khoa.  

- Từ ngày 21/11/2012 đến ngày 30/11/2012, Các Khoa, CVHT lên lịch đăng ký, duyệt kế hoạch đăng ký học tập của sinh viên và thu học phí của sinh viên theo kế hoạch của phòng Kế hoạch – Tài chính (xem hướng dẫn và các mẫu kèm theo).

- Trước ngày 04/12/2012 các khoa tập hợp và gửi kết quả đăng ký học tập về phòng Đào tạo, danh sách nộp học phí về phòng Kế hoạch – Tài chính để nhà trường có cơ sở xếp thời khóa biểu.

2. Đăng ký trực tuyến

Căn cứ vào kế hoạch học tập đã được CVHT duyệt, từ ngày 05/12/2012 đến hết ngày 07/12/2013 sinh viên truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến của Nhà trường tại địa chỉ www.dangky.hvu.edu.vn để đăng ký các môn học.

Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải ĐKMH đúng những môn học đã đăng ký trong kế hoạch đăng ký học tập đã được CVHT xác nhận.

3. Công bố kết quả đăng ký trực tuyến

Ngày 13/12/2012, Sinh viên và CVHT xem các nhóm môn học bị hủy do không đủ số lượng, xem lại kết quả đăng ký môn học và cập nhật thời khóa biểu chính thức trên hệ thống tại địa chỉ www.dangky.hvu.edu.vn.

4. Hiệu chỉnh đăng ký môn học

Trong 2 tuần đầu tiên đầu học kỳ (tuần 19, 20; riêng K8 ĐHSP, K9 CĐSP thực hiện ở tuần 22, 23) CVHT cùng sinh viên đối chiếu kết quả điểm TBC tích lũy để hiệu chỉnh kết quả đăng ký. Sinh viên trực tiếp mang đơn đã có xác nhận của CVHT đến phòng Đào tạo để hiệu chỉnh và đến phòng Kế hoạch - Tài chính để điều chỉnh lại mức học phí phải đóng.

5. Xác nhận kết quả đăng ký của sinh viên

- Từ ngày 03/01/2013 đến 06/01/2013, CVHT đối chiếu và ký xác nhận vào bảng kết quả đăng ký (riêng K8 ĐHSP, K9 CĐSP thực hiện từ ngày 24/01/2013 đến 28/01/2013).

- Các khoa quản lý ngành đào tạo tập hợp bảng kết quả đăng ký môn học, đơn đăng ký môn học của sinh viên và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 30/01/2013.

 Đề nghị các khoa chỉ đạo cố vấn học tập, tổ chức cho sinh viên thực hiện theo kế hoạch trên và thường xuyên theo dõi các thông tin trên website của trường./.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm.