Thứ Sáu, 27/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Thông báo thời gian nghỉ hè, học kỳ III, thi học kỳ III và học chính trị đầu năm học 2013 - 2014 của sinh viên K8, K9 và K10

Gửi vào: 16:14 04/06/2013
Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013, Trường Đại học Hùng Vương thông báo thời gian nghỉ hè, học kỳ III, thi học kỳ III và học chính trị đầu năm học 2013 - 2014 của sinh viên K8, K9 và K10 như sau:

1. Thời gian nghỉ hè, học kỳ III.

Từ ngày 17/6 đến ngày 09/8/2013

2. Thời gian thi học kỳ III, đăng ký môn học học kỳ I và học chính trị đầu năm học 2013 - 2014.

Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2013.

Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương yêu cầu lãnh đạo các Khoa, phòng có liên quan và sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện.

Download thông báo chi tiết tại đây.