Thứ Sáu, 25/04/2014 | Các tin mới:
RSS tai facebook | Tìm kiếm

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Kế hoạch thời gian
-
 Kế hoạch giảng dạy
    (Năm học 2013-2014)

Lịch tiếp công dân

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hằng tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì tiếp vào ngày làm việc liền sau đó.

Thời tiết TP Việt Trì

Mostly Cloudy
Nhiệt độ: 29°C
Thoi tiet Viet Tri, Phu Tho
Mặt trời mọc: 5:29 am
Mặt trời lặn: 6:19 pm

Liên kết website

Thống kê

Truy cập
Lượt xem: 3.580.829
Trực tuyến: 25

Công văn lấy ý kiến sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2011-2012

Gửi vào: 17:00 26/10/2011

    Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương   

Căn cứ Quyết định số: 134/QĐ-ĐHHV-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ quy mô đào tạo năm học 2011-2012 của nhà trường và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trực thuộc,

Để đảm bảo tính dân chủ và có căn cứ cho thường trực Ban xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2011-2012 trình hội nghị thông qua. Phòng KHTC đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ, giảng viên, nhân viên đơn vị mình cho Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2011-2012, trên cở sở Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2010-2011, các chế độ chính sách hiện hành và nguồn lực của nhà trường trong năm học mới.

             - Góp ý được tập hợp theo mẫu đính kèm

             - Thời gian nộp góp ý cho phòng KHTC: Trước ngày 04/11/2011.

Xin chân thành cảm ơn.

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC