Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 (đợt 1) | Trường Đại học Hùng Vương