Thứ Sáu, 27/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng, đại học năm 2010

Gửi vào: 00:00 24/06/2010
              Hội đồng thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng Trường Đại học Hùng Vương năm 2010 đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp và điểm toàn khóa cho sinh viên K4 đại học (Khóa 2006-2010) và sinh viên K5 cao đẳng  (khóa 2007-2010).
HỆ ĐẠI HỌC (Khóa 2006-2010)
            
K4 ĐHSP Toán
            
K4 ĐHSP KT Nông nghiệp - KT Công nghiệp
            
K4 ĐH Tin học
            
K4 ĐHSP Địa lý
            
K4 ĐHSP  Mầm non
            
K4 ĐHSP Tiểu học
            
K4 ĐHSP Tiếng Anh
             K4 ĐH Nông lâm
            
K4 ĐH Kế toán
            
K4 ĐH QTKD
 
 HỆ CAO ĐẲNG (Khóa 2007-2010)
            
K5 CĐSP Hoá -Sinh
            
K5 CĐSP TD-CTĐ
            
K5 CĐSP Địa- GDCD
            
K5 CĐ Âm Nhạc
            
K5 CĐ Mỹ thuật