Lớp K13 Đại học Công tác xã hội hoàn thành xuất sắc đợt thực hành Công tác xã hội phát triển cộng đồng tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | Trường Đại học Hùng Vương