Thứ Năm, 26/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Hội nghị đánh giá, nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2011

Gửi vào: 10:07 23/12/2011

Ngày 21/12/2011

Xem thông tin các buổi nghiệm thu trước

Ngày 21/12/ 2011, tại Hội trường tầng 5, Nhà Hành chính Hiệu bộ, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cho 11 đề tài:

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kết quả đánh giá

1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý công nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty cổ phần LILAMA 3.4

CNĐT:  Ths. Đỗ Thị Minh Hương

CTV: Ths. Trần Thị Bích Nhân

Ths. Phạm Thị Minh Phương

Khá

2

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

CNĐT: CN. Nguyễn Thị Thu Hiền

CTV: Ths. Phùng Thị Khang Ninh

CN. Diệp Tố Uyên

Khá

3

Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô trong xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp.

CNĐT:  Ths. Ngô Thị Thanh Tú

CTV: Ths. Đỗ Ngọc Sơn, Ths. Cao Phương Nga, CN. Phạm Lan Hương

Xuất sắc

4

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.

CNĐT: Ths. Phạm Thị Thu Hương

CTV: Ths. Đỗ Ngọc Sơn, Ths. Lưu Thế Vinh, CN. Đỗ Huyền Trang

Khá

5

Một số giải pháp hoàn Thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú.

CNĐT: Ths. Phạm Thị Thu Hường

CTV: Ths. Phạm Thị Minh Phương

CN. Vũ Huyền Trang

CN. Nguyễn Ngọc Quế

Khá

6

Một số giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại TECHCOMBANK Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

CNĐT: Ths. Phạm Thị Nhị An

CTV: Ths. Phạm Thị Minh Phương

CN. Diệp Tố Uyên

Khá

7

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Phú Thọ.

CNĐT: Ths. Phùng Thị Khang Ninh

CTV: Ths. Đỗ Thị Minh Hương

Ths. Cao Phương Nga

CN. Diệp Tố Uyên

Khá

8

Giải pháp huy động nội lực cộng đồng cho sự phát triển nông thôn tại xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

CNĐT: Ths. Phạm Thái Thủy

CTV: Ths. Đỗ Ngọc Sơn

Ths. Cao Phương Nga

CN. Phạm Lan Hương

Xuất sắc

9

Biện pháp rèn kỹ năng tham vấn cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ.

CNĐT:  Ths. Nguyễn Thị Mai Hương

CTV: Ths. Hoàng Thị Thuận

Ths. Cù Lan Thọ

Xuất sắc

10

Thực trạng kỹ năng giao tiếp trong hoạt động học tập của sinh viên.

CNĐT:  Ths. Lê Thị Xuân Thu

CTV: Ths. Lê Quang Toán

CN. Lê Cao Sơn

Khá

11

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.

CNĐT:  Ths. Bùi Thị Loan

CTV: Ths. Hoàng Thị Thuận

Ths. Phan Thị Tuyên

Xuất sắc

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu