Thứ Tư, 02/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Gửi vào: 23:04 13/03/2011

          Căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Tỉnh Phú Thọ và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 – 2016, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức ba Hội nghị từ ngày 7/3/2011 đến ngày 9/3/2011.
          Ngày 7/3/2011, nhà trường tổ chức Hội nghị thứ nhất Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016, thành phần gồm Lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành công đoàn trường. Kết quả Hội nghị có 02 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 03 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với sự nhất trí của 100% người tham gia Hội nghị.
          Ngày 9/3/2011, nhà trường tổ chức Hội nghị thứ hai lấy ý kiến cử tri với thành phần gồm Lãnh đạo nhà trường, Công đoàn trường và 80 cử tri đại diện cho cán bộ, giảng viên các đơn vị trực thuộc. Và Hội nghị thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu với thành phần gồm Lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhà trường.
          Các Hội nghị nhất trí 100% thông qua biểu quyết và ấn định danh sách 02 đồng chí giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – Khoa Toán-Công nghệ; đồng chí Nguyễn Xuân Thủy – Phòng Tổ chức cán bộ) và 03 đồng chí giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016 (Đồng chí Phạm Thị Nhị An –Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; đồng chí Lê Thị Hồng Chi – Khoa Giáo dục tiểu học và Mầm non; đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Khoa Khoa học xã hội và nhân văn).

Phòng CTCT&HSSV