Chủ Nhật, 29/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2013

Gửi vào: 08:38 14/03/2013
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/2/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ về Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) năm 2013, Trường Đại học Hùng Vương đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-ĐHHV-QTĐS về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2013 của nhà trường.

          Theo đó, trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ nhà trường sẽ tiến hành các hoạt động:

          - Kiện toàn Ban chỉ đạo ATVSLĐ-PCCN;

          - Tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng ATVSLĐ-PCCN trong cán bộ, giảng viên, CNV;

          - Tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ-PCCN, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giảng viên, CNV;

          - Tham gia mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN;

          - Tổng vệ sinh nhà trường.

          Sau Tuần lễ, Ban chỉ đạo ATVSLĐ-PCCN nhà trường yêu cầu tiếp tục triển khai kế hoạch, chương trình hành động, có sơ kết, đánh giá ưu điểm, tồn tại và kiến nghị, đề xuất gửi Ban chỉ đạo ATVSLĐ-PCCN thị xã Phú Thọ trước 20/3/2013.

Cao Dung