Thứ Sáu, 27/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Hội nghị Công nhân viên chức - Thi đua năm 2010-2011

Gửi vào: 13:57 29/12/2010

          Ngày 16/12/2010, tại Hội trường kiêm Giảng đường trường Đại học Hùng Vương đã long trọng tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức – Thi đua năm 2010 – 2011.
          Hội nghị với sự có mặt của lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức toàn trường.
          Hội nghị tổng kết các hoạt động của trường trong năm học vừa qua, đề ra phương hướng phấn đấu cho năm học 2010-2011, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị trong toàn trường về nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cán bộ viên chức, và nếp sống văn minh học đường. Các ý kiến được trao đổi thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao. Trong những năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công nhân viên chức phát huy dân chủ, chủ động và sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ.
          Để bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới, Hội nghị đã bỏ phiếu kín trên tinh thần dân chủ và công khai, chọn lựa ra được những cán bộ có năng lực và tâm huyết đại diện cho đông đảo cán bộ, viên chức toàn trường. Qua thời gian làm việc nghiêm túc, Hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân gồm 7 đồng chí:
  
      1. Nguyễn Tiến Dũng – Cán bộ phòng Tổ chức Cán bộ
  
      2. Phạm Thị Thu Hương – Phó Trưởng bộ môn QTKD, Khoa KT &QTKD
  
      3. Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Trưởng Khoa Toán – Công nghệ
  
      4. Nguyễn Trung Kiên – Cán bộ phòng Đào tạo
  
      5. Nguyễn Thị Thịnh – Trưởng Bộ môn Địa lý, Khoa KHXH&NV
  
      6. Phạm Quang Sáng – Cán bộ Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện
  
       7. Nguyễn Tân Sơn – Tổ trưởng Phòng TTKT&ĐBCL
          Hội nghị công nhân viên chức toàn trường là hội nghị để cán bộ, viên chức phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường ngày một tốt hơn. Cuối cùng, Hội nghị nhất trí thông qua kế hoạch năm học 2010 - 2011 của nhà trường, ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới và phát động phong trào thi đua năm học 2010-2011 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và nâng cao vị thế của Nhà trường.

Một số hình ảnh:

 
 


Phòng CTCT&HSSV