Thứ Bảy, 28/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Đại học Hùng Vương với công tác xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sỹ

Gửi vào: 22:44 25/07/2012

Trường Đại học Hùng Vương là trường công lập, đa cấp, đa ngành có truyền thống 51 năm trên cơ sở trường sư phạm. Nhà trường không ngừng lớn mạnh với 49 ngành đào tạo các lĩnh vực: Sư phạm, Kinh tế - Tài chính Ngân hàng, Nông – Lâm – Nghiệp, Xã hội – Nhân văn, Ngoại ngữ, Nhạc – Họa, Thể dục… tổng số sinh viên các hệ đào tạo là trên 11.000 sinh viên.

Đội ngũ giảng viên có trình độ cao, đặc biệt là giảng viên có trình độ tiến sỹ và trên tiến sỹ là nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo của nhà trường. Hiện nay, nhà trường có trên 400 cán bộ, giảng viên trong đó có 04 Phó Giáo sư, 12 tiến sỹ, 58 nghiên cứu sinh, 171 thạc sỹ và 60 người đang theo học cao học. Hàng năm nhà trường có từ 20 – 30 người đi đào tạo Tiến sỹ, đến năm 2015 ước tính sẽ có 600 cán bộ giảng dạy, trong đó có khoảng 70% có trình độ thạc sỹ trở lên.

Nhà trường xác định, việc nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên đặc biệt là việc cử các cán bộ, giảng viên đi đào tạo nghiên cứu sinh trong và ngoài nước là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để đến năm 2015 có trên 50 tiến sỹ bổ sung vào đội ngũ giáo viên có trình độ cao của Trường.