Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1350137846.hvu
In tin này

Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ đại học

Gửi vào: 21:14 13/10/2012

Thực hiện công văn số 3356/BGDĐT-GDĐH ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tham khảo chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên THPT, ngày 10 tháng 10 năm 2012, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ đại học cho các cán bộ, giảng viên là lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn có đào tạo và tham gia đào tạo giáo viên Trung học phổ thông (THPT) trình độ đại học.

 

PGS.TS. Phùng Quốc Việt – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc tập huấn

Nội dung tập huấn tập trung vào 02 vấn đề: 1. Khung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo giáo viên THPT trình độ đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 8 tiêu chuẩn (Phẩm chất chính trị, đạo đức; Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục; Năng lực giáo dục; Năng lực dạy học; Năng lực giao tiếp; Năng lực đánh giá trong giáo dục; Năng lực hoạt động xã hội; Năng lực phát triển nghề nghiệp) với 28 tiêu chí; 2. Đưa ra ví dụ khung chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Sư phạm Toán đào tạo giáo viên THPT của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

 

ThS. Nguyễn Ánh Hoàng – Phó Tổ trưởng, Phòng TTr, KT & ĐBCL báo cáo các nội dung xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo giáo viên THPT trình độ đại học

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, giảng viên thảo luận, trao đổi và căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, theo khung chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Sư phạm Toán của Đại học Thái Nguyên để xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành mình.

Cao Dung