Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1376327586.hvu
In tin này

Công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Hùng Vương

Gửi vào: 00:05 13/08/2013
Trường Đại học Hùng Vương đã triển khai công tác phòng, chống tham nhũng như sau:
 
* Năm 2015:
         - Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2015 - Trường Đại học Hùng Vương

         - Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương năm 2015


* Năm 2013:
          - Quyết định số 236/QĐ-ĐHHV-TTr,KT&ĐBCL ngày 29 tháng 3 năm 2013  về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trường Đại học Hùng Vương năm 2013.
          - Kế hoạch số 22/KH-ĐHHV- TTr,KT&ĐBCL ngày 29 tháng 3 năm 2013 về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình Phòng, chống tham nhũng năm 2013.
          - Quyết định số 403/QĐ-ĐHHV-TCCB ngày 20 tháng 6 năm 2013  về việc thành lập Ban Chỉ đạo đưa nội dung Phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại Trường Đại học Hùng Vương năm 2013.
          - Danh sách tổ giúp việc Ban chỉ đạo PCTN.
          - Kế hoạch số 44/KH-ĐHHV-CTCT&HSSV ngày 07/8/2013 về việc triển khai công tác Phòng, chống tham nhũng theo trong "Tuần học tập chính trị đầu năm" đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường.

* Năm 2011:
          - Quyết định số 277/QĐ-ĐHHV-TCCB ngày 27 tháng 4 năm 2011 về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng.

* Năm 2010:
          - Quyết định số 319/QĐ-ĐHHV-TTr,KT&ĐBCL ngày 28 tháng 4 năm 2010  về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng trong giáo dục cấp trường.