Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1376328443-tra-cuu-van-ban-luat.hvu
In tin này

Tra cứu văn bản luật

Gửi vào: 00:25 13/08/2013
1. Luật phòng, chống tham nhũng 2005,
    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng.
    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/qh12 ngày 04 tháng 8 năm 2007.
2. Nghị quyết ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
3. Quy chế phối hợp thực hiện công ước của liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng.
4. Luật Khiếu nại 2011.
5. Luật tố cáo 2011.
6. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003.