Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1416797435.hvu
In tin này

Công văn V/v thu tiền BHYT năm học 2014 – 2015 (lần 2)

Gửi vào: 09:48 29/10/2014

Kính gửi: Các Ông (Bà) Lãnh đạo các khoa 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 10 thông qua; 

Căn cứ Công văn 411/LN-GD&ĐT-BHXH ngày 05 tháng 08 năm 2014 của Sở GD&ĐT – Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2014-2015;

Căn cứ vào kết quả thu tiền BHYT theo công văn số 455/ĐHHV-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2014, hiện nay còn 1 số sinh viên chưa nộp tiền BHYT (có danh sách đính kèm).

Trường Đại học Hùng Vương thông báo lịch thu BHYT năm học 2014 - 2015 (lần 2) như sau:

1. Cách thức thực hiện:

 - Ban cán sự lớp lập danh sách thu (theo đúng mẫu đính kèm), thu tiền và thu bản photo thẻ BHYT (đối với những sinh viên đã tham gia BHYT thuộc đối tượng chính sách còn giá trị sử dụng) nộp về phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 15/11/2014. Đồng thời Ban cán sự lớp lập danh sách những trường hợp sinh viên không nộp tiền lần 2 đúng hạn (theo mẫu đính kèm) nộp về phòng CTCT & HSSV trước ngày 15/11/2014 để phòng CTCT & HSSV có căn cứ xử lý kỷ luật theo đúng quy chế.

- Nhà trường sẽ không chiu trách nhiệm về quyền lợi đối với những sinh viên nộp chậm hoặc không nộp tiền BHYT.

- Ban cán sự lớp giữ phiếu thu và danh sách để nhận thẻ BHYT tại Tram Y tế (khi có thông báo).

2. Địa điểm thu:

          + Cơ sở Thị xã Phú Thọ: tại nhà A1 phòng Kế hoạch – Tài chính

          + Cơ sở Việt Trì: tại phòng 213, tầng 2 Nhà hành chính hiệu bộ (gặp đ/c Hường)         

3.Thời gian thu: Từ ngày 01/11/2014 đến ngày 15/11/2014.

4. Mức thu:                    289.800 đồng/1SV/năm

          Tham gia BHYT là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi sinh viên đang học tập tại trường. Vì vậy mọi sinh viên có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm y tế bắt buộc theo Luật định.

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến đến từng sinh viên được biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Đ/C Hường – P.KHTC (SĐT: 01687.789.289); Đ/C Hằng – Trạm Y Tế (SĐT: 0943.907.886).

 

Downloand Công văn thu Bảo hiểm lần 2 tại đây