Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1445226921.hvu
In tin này

Trường Đại học Hùng Vương tổ chức nghiệm thu cơ sở hai đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Tuyên Quang

Gửi vào: 10:49 19/10/2015

Thực hiện Hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang với Trường Đại học Hùng Vương, ngày 16/10/2015, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu nhân giống, xây dựng mô hình trồng cây Xạ đen (Celastrus hindsii Benth.) cung cấp nguồn dược liệu tại tỉnh Tuyên Quang”, do Trường Đại học Hùng Vương chủ trì, nhóm giảng viên của Khoa Nông Lâm Ngư trực tiếp thực hiện, TS. Phạm Thanh Loan, Trưởng khoa làm chủ nhiệm đề tài.

Qua một thời gian thực hiện nghiêm túc, khẩn trưởng, nhóm nghiên cứu đã triển khai đề tài đúng tiến độ, kế hoạch theo hợp đồng với Sở KH&CN tỉnh Tuyên Quang; sử dụng nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất hợp lý, hiệu quả; xây dựng thành công mô hình trồng cây xạ đen tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang bằng phương pháp giâm hom, gieo hạt với quy mô 3000 cây giống. Từ đó đề tài đã xây dựng được kỹ thuật nhân giống cây xạ đen từ hạt và từ hom đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời đánh giá hoạt tính sinh học của cây xạ đen trong mô hình, đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất hướng nhân rộng. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện đề tài đã tổ chức được 01 lớp tập huấn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cây xạ đen cho người dân; tổ chức 01 hội nghị giới thiệu kết quả hiệu quả kinh tế khi xây dựng mô hình trồng cây xạ đen tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và xây dựng được 01 hướng dẫn kỹ thuật dễ hiểu, dễ áp dụng trong thực tiễn sản xuất cho người nông dân. Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá có ý nghĩa khoa học, ứng dụng thực tiễn cao và xếp loại Đạt. Sau khi nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài sẽ tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện và đề nghị Hội đồng khoa học cấp Tỉnh nghiệm thu.

Cũng trong ngày 16/10/2015, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu ứng dụng chất giữ ẩm và đề xuất kỹ thuật sử dụng cho đất trồng chè tại tỉnh Tuyên Quang” do ThS. Nguyễn Thị Cẩm Mỹ làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài này đã thực hiện 04 nội dung: (1) Điều tra, đánh giá hiện trạng canh tác chè tại một số huyện trồng chè tại Tuyên Quang; (2) Nghiên cứu, thử nghiệm, xác định liều lượng, thời gian sử dụng chất giữ ẩm phù hợp tại một số vùng sản xuất chè của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; (3) Xây dựng mô hình sử dụng chất giữ ẩm cho đất trồng chè, với diện tích 3ha/3 loại đất; theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình từ đó (4) Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chất giữ ẩm cho một số vùng sản xuất chè của tỉnh Tuyên Quang.Với các nội dung trên, đề tài đã thực hiện thành công và tổ chức được các khóa đào tạo, tập huấn cho người dân về kỹ thuật sử dụng chất giữ ẩm tại một số vùng sản xuất chè. Đề tài này cũng được Hội đồng khoa học đánh giá có ý nghĩa khoa học, ứng dụng thực tiễn cao và xếp loại Đạt. Sau khi nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài sẽ tiếp tục được sửa chữa, hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của Hội đồng và đề nghị được nghiệm thu tại Hội đồng khoa học cấp Tỉnh.

Có thể nói hai đề tài nghiên cứu khoa học trên được Trường Đại học Hùng Vương thực hiện thành công là những mô hình hiệu quả chuyển từ nghiên cứu khoa học sang nghiên cứu thực tiễn ứng dụng khoa học công nghệ. Qua đó đề tài đã góp phần giúp bà con nông dân tỉnh Tuyên Quang mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, tăng hệ số sử dụng đất, đồng thời nâng cao khả năng khai thác nguồn vốn tự có trong dân một cách có hiệu quả; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Tuyên Quang.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

 


PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn – Viện trưởng Viện KH Nông Lâm miền núi phía Bắc – Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị nghiệm thu

 


PGS.TS. Cao Văn – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị

                                                        Đại diện lãnh đạo sở KH&NC Tuyên Quang phát biểu


TS. Phạm Thanh Loan-  chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu nhân giống, xây dựng mô hình trồng cây Xạ đen (Celastrus hindsii Bent.) cung cấp nguồn dược liệu tại tỉnh Tuyên Quang” báo cáo kết quả đề tài

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Mỹ chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chất giữ ẩm và đề xuất kỹ thuật sử dụng cho đất trồng chè tại tỉnh Tuyên Quang” báo cáo kết quả đề tài