Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1452143006-quyet-dinh-vv-quy-dinh-chuan-dau-ra-ngoai-ngu-va-tinh-hoc-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-cua-truong-dai-hoc-hung-vuong.hvu
In tin này

Quyết định V/v quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Hùng Vương

Gửi vào: 11:53 07/01/2016

Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra tin học sẽ là một trong những cơ sở để xác định sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đủ điều kiện xét tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Đối với các khóa đào tạo tốt nghiệp trước năm 2017, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học phải đạt trỉnh độ B theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Download Quyết định tại đây.