Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1455761346-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc.hvu
In tin này

Các ngành đào tạo trình độ đại học

Gửi vào: 08:42 18/01/2019

Hiện tại trường Đại học Hùng Vương được phép đào tạo 37 ngành đại học, gồm các ngành:

1.

Đại học sư phạm Toán học

18.

Đại học Công nghệ thông tin 

2.

Đại học sư phạm Toán - Lý

19.

Đại học Chăn nuôi thú y     

3.

Đại học sư phạm Tiếng Anh  

20.

Đại học Lâm nghiệp    

4.

Đại học Sư phạm Hóa học

21.

Đại học Trồng trọt    

5.

Đại học sư phạm Địa lý

22.

Đại học Nông lâm kết hợp       

6.

Đại học Sư phạm Ngữ văn

23.

Đại học Tiếng Trung Quốc   

7.

Đại học Sư phạm Vậy lý      

24.

Đại học Tiếng Anh          

8.

Đại học Sư phạm Âm Nhạc 

25.

Đại học Tài chính ngân hàng   

9.

Đại học Sư phạm mỹ thuật 

26.

Đại học Quản trị Kinh doanh           

10.

Đại học Sư phạm Sinh học

27.

Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 

11.

Đại học Thú y 

28.

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

12.

Đại học Kinh tế (Kinh tế đầu tư)

29.

Đại học Giáo dục thể chất

13.

Đại học Giáo dục Tiểu học 

30.

Đại học Kế Toán

14.

Đại học Giáo dục Mầm non 

31.

Đại học Sử - Giáo dục công dân

15.

Đại học Công tác xã hội

32.

Đại học Việt Nam học

16.

Đại học Hướng dẫn viên du lịch 

33.

Đại học Công nghệ kỹ thuật điện tử

17.

Đại học Kinh tế nông nghiệp 

34.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

 

 

35.

Đại học Quản lí giáo dục
   

36.

Đại học Thiết kế đồ họa
    37. Đại học Công nghệ sinh học


Xem Đề cương chi tiết học phần các ngành đào tạo tại đây hoặc xem tại Phòng Đào tạo, Văn phòng các khoa.

- File nén 1
- File nén 2
- File nén 3