Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1459927253-van-ban-ve-quan-ly-sinh-vien.hvu
In tin này

Văn bản về quản lý sinh viên

Gửi vào: 14:20 09/01/2019

1. Qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí
2. Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật
3. Qui chế học sinh, sinh viên
4. Quyết định ban hành qui chế HSSV5. Quyết định số 44 về học bổng khuyến khích học tập
6. Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
7. Quyết định về cấp phát văn bằng chứng chỉ
8. Quyết định về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội