Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1472724326.hvu
In tin này

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Gửi vào: 17:01 01/09/2016

Ngày 01/9/2016, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hương – Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Hùng Vương đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học với đề tài “Vai trò của đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Ngô Thị Phượng và PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn. Tham dự buổi bảo vệ có ThS. Trần Ngọc Thủy – Chủ tịch Hội đồng trường cùng sự có mặt của các cán bộ, giảng viên nhà trường và bạn bè, gia đình của NCS.

Với việc tập trung nghiên cứu vai trò của đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ yếu từ Đại hội VIII đến nay trên các khía cạnh của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, luận án của tân Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương đã có nhiều đóng góp mới. Trước hết, luận án đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ công nhân và công nhân trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể làm luận cứ khoa học cho việc tiếp tục hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân trí thức để giai cấp công nhân thực sự giữ vai trò tiên phong là giai cấp lãnh đạo đất nước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương còn góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu của các thế lực thù địch muốn phủ nhận vai trò lịch sử của giai cấp công nhân, từ đó góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin trong giai đoạn phức tạp hiện nay. Luận án có thể làm tài liệu tham khảo, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu về giai cấp công nhân, công nhân trí thức Việt Nam.

Kết quả, Hội đồng chấm đã đánh giá cao và nhất trí đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hương với 5/7 phiếu xuất sắc. Xin chúc mừng Tân TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, chúc Tiến sĩ tiếp tục phát huy trình độ và năng lực để có nhiều thành công mới nữa trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng Trường Đại học Hùng Vương phát triển bền vững.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

ThS. Trần Ngọc Thủy – Chủ tịch Hội đồng trường tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương

Tân tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô trong Hội đồng chấm luận án

Tân tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương chụp ảnh lưu niệm với đồng nghiệp ở Trường ĐH Hùng Vương

Toàn cảnh buổi bảo vệ