Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1476231498.hvu
In tin này

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 (Năm 2016)

Gửi vào: 07:18 12/10/2016

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Hùng Vương thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 (Năm 2016) như sau:


ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 (Năm 2016)


TT

Chuyên ngành

Tổng điểm môn Cơ bản và môn cơ sở
(đã cộng điểm ưu tiên)
Môn tiếng Anh

1

  Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán
 
12.00
Đạt 50.0 điểm trở lên hoặc được miễn thi

2

  Lý luận Văn học
 
12.00


Thí sinh thuộc diện trúng tuyển là thí sinh đạt được số điểm như trên trở lên, trong đó không có môn thi bị điểm dưới 5.00.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
SAU ĐẠI HỌC